Kanunlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf)

2914 Sayılı Kanunun (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf)