İdari Personel Şube Müdürlüğü

Mutlu ERTAŞ
Şube Müdürü
İdari Personel Bürosu
E-mail : mutlu.ertas@hbv.edu.tr
Dahili Tel: 0304

Bünyamin TEMEL
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
İdari Personel Bürosu
E-mail : bunyamin.temel@hbv.edu.tr  
Dahili Tel: 0309

Köksal BAŞAR
Araştırmacı
İdari Personel Bürosu
E-mail : koksal.basar@hbv.edu.tr
Dahili Tel: 0306

Nejla ÇELİK
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
İdari Personel Bürosu
E-mail : nejla.celik@hbv.edu.tr
Dahili Tel: 0307

Tolga YÜKSEL
Memur
İdari Personel Bürosu
E-mail : tolga.yuksel@hbv.edu.tr
Dahili Tel: 0317

Hamza ÖZDEMİR
Memur
İdari Personel Bürosu
E-mail : hamza.ozdemir@hbv.edu.tr
Dahili Tel: 0308

Seyit ÜNALAN
Personel Arşiv Birimi
E-mail : seyit.unalan@hbv.edu.tr
Dahili Tel: