Akademik Personel Terfi, İntibak, Görev Süresi ve Emeklilik Birimi Şube Müdürlüğü

Ekrem KARCI
Şube Müdürü V.
Akademik Personel Terfi, İntibak, Görev Süresi ve Emeklilik Bürosu 
E-mail : ekrem.karci@hbv.edu.tr
Dahili Tel: 0302